Γλώσσα
Greek Bulgarian Dutch English French German Italian Lithuanian Polish Portuguese Russian Spanish
Home

Ευρωπαϊκός προορισμός αριστείας ο μυθικός Αχέροντας

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσπρωτίας κατόπιν πρόσκλησης της Γ.Γ. Τουρισμού συμμετείχε στο Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ευρωπαϊκοί Προορισμοί Αριστείας» (“European Destinations of Excellence” – EDEN IV), με θέμα του φετινού διαγωνισμού τον «Υδάτινο Τουρισμό» (“Aquatic Tourism”). Το Πρόγραμμα EDEN, έχει στόχο την ανάδειξη νέων τουριστικών προορισμών, μη παραδοσιακών και μη αναπτυγμένων, οι οποίοι αναπτύσσονται τουριστικά σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, και εντός των ορίων τους να αναπτύσσεται κάποια μορφή «υδάτινου τουρισμού».

H Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσπρωτίας κατέθεσε φάκελο υποψηφιότητας με θέμα «ο Μυθικός Ποταμός Αχέροντας» και κατέλαβε την τρίτη θέση στους επιλαχόντες προορισμούς της Ελλάδας.

Οι νικητές προορισμοί και οι τέσσερις επιλαχόντες θα προβληθούν – σε ευρωπαϊκό επίπεδο – μέσω δράσεων προβολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα βραβευθούν σε σχετική εκδήλωση που θα διοργανώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες στις 27 Σεπτεμβρίου 2010, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Μέρας Τουρισμού.

EDEN

Πηγή: www.ipiros.gr